Standardowy montaż

Podstawowym materiałem uszczelniającym używanym przy montażu stolarki jest pianka poliuretanowa, której priorytetowym zadaniem jest trwała izolacja termiczna i akustyczna szczelin między ościeżnicą a ościeżem. Niezwykle ważną rzeczą jest wybór odpowiedniego do tego celu produktu. Najlepsze okna od renomowanego producenta nie będą spełniały swojej funkcji, jeśli powstaną mostki termiczne i wokół okna swobodnie będzie uciekało ciepło. Pianka nie wymaga stosowania dodatkowych gruntów czy primerów. Standardowy montaż okna kończy się zazwyczaj obcięciem naddatków pianki i obróbka tynkarską. Pianki montażowe można podzielić także na:

  • zimowe – z możliwością stosowania przy ujemnych temperaturach otoczenia
  • letnie – do stosowania zazwyczaj powyżej 5°C
  • całoroczne – z rozciągniętą tolerancją temperaturową, jednak należy unikać ich stosowania zarówno przy bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach.