Ciepły montaż

Montaż – słowo klucz, które jest ostatnim elementem okiennej układanki. Ciepłym montażem zajmujemy się od lat. Niezmiennie zgłębiamy wiedzę aby proponować Państwu montaż stolarki na najwyższym poziomie z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz użyciem wysokiej klasy materiałów montażowych.

Po co robi się ciepły montaż okien?

Jego celem jest wyeliminowanie mostków termicznych, powstających na styku ościeżnic z murem, powodujących straty ciepła. Likwidacja mostków termicznych powoduje zmniejszenie zużycia kosztów energii dlatego ciepły montaż należy traktować jako inwestycję długoterminową.

MONTAŻ 3D

Okna energooszczędne należy odpowiednio zamontować aby zachowały swe właściwości termoizolacyjne. Ciepły montaż, nazywany też warstwowym uchroni nas przed mostkami termicznymi wokół okna, przez które ucieka ciepło z wnętrza domu.

Warstwa paroprzepuszczalna

To rodzaj taśmy uszczelniającej którą montuje się od zewnętrznej strony okna. Pozwala ona na odparowywanie wilgoci z wewnętrznych warstw. Taśmę przykleja się po zewnętrznej stronie okna jednym brzegiem do ościeżnicy, drugi do muru. Na całym obwodzie okna powinna zachować ciągłość, dlatego przy narożnikach należy zostawić kilkucentymetrowe naddatki.

Pianka montażowa

Stosowana jest jako izolacja środkowa. Niskoprężną piankę poliuretanową aplikuje się w szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Zwiększając swoją objętość wypełnia wolną przestrzeń.

Warstwa paroszczelna

Trzecią – wewnętrzną warstwę uszczelniającą stanowi taśma paroszczelna, która zapewnia ochronę izolacji termicznej przed przenikaniem wilgoci z wnętrza domu. Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne

Soudal Window System - montaż trójwarstwowy

CIEPŁY PARAPET

Ciepłe parapety to profile z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS które coraz częściej układa się pod oknami, po to aby wyeliminować mostki termiczne między oknem i parapetem, oraz zapobiec powstawaniu zawilgoceń. Profile podokienne eliminują również problem przedmuchów oraz redukują straty ciepła podnosząc właściwości termiczne i energetyczne budynku. Kształtki przykleja się do odpowiednio wyrównanego ościeża, następnie montuje się ramę okienną.

MONTAŻ W USZCZELCE ROZPRĘŻNEJ

Nowoczesnym rozwiązaniem odpowiedniego zaizolowania okna w budynku są taśmy rozprężne, które służą do uszczelniania szczelin dylatacyjnych powstałych pomiędzy murem ościeży okiennej a ramą ościeżnicy, po zamontowaniu okna. Taśma jest niezwykle elastyczna i pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego oraz wykazuje wysoką szczelność na powietrze od wewnętrznej strony złącza okiennego.

Przy zastosowania taśm rozprężnych warunkiem koniecznym jest wcześniejsze przygotowanie powierzchni otworów okiennych, które muszą być wyrównane, proste i możliwie gładkie. Niewątpliwym atutem jej stosowania jest duża oszczędność czasu wobec montażu warstwowego.

Montaż na uszczelce rozprężnej
Montaż warstwowy z użyciem taśmy rozprężnej illbruck TP650

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA

Osadzenia okna w warstwie ocieplenia ma całkowicie wyeliminować mostki termiczne wokół ościeżnicy. Okno obsadza się przed ścianą nośną, mocując je do muru, nie do termoizolacji. Elementami montażowymi wykorzystywanymi do obsadzenia okna są kotwy, konsole i ramy instalacyjne. Kolejnym etapem jest uszczelnienie okna w obrębie szczelin dylatacyjnych.

System Klima Konform greenteQ